Bron informatie

  • Bron-ID S46 
    Tekst zie lakafdruk Archief v/h Provinciaal College van Politie, Finantie en Algemeen Welzijn van Gelderland, portef. 7, Rijksarchief Arnhem.