Bron informatie

  • Bron-ID S45 
    Tekst (Archief Provinciaal College van Politie, Finantie en Algemeen Welzijn van Gelderland, portef. 7 met ingekomen stukken van april 1796, Rijksarchief Arnhem. 
    Verbonden met Johannes Arnoldus BOLAND