Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 616

      1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 "de jongste" tot Herveld Gezin F1531317955
 
2 "de koning van Tiel" VIJGH, Derk/Diederik (I2634)
 
3 "Twee eeuwen varen en vechten; het admiralengeslacht Evertsen 1550-1750", door Doeke Roos, Vlissingen 2003. en

Wapenboek Rethaan Macare, NL 1976,33 
EVERTSEN, Jan (I845)
 
4 (Van Muylwijck?) VAN MULICX, Aafje (I1680)
 
5 - bij testament van 6 januari 1785 hebben Engeltje en Maria elkaar over en weer tot erfgenamen benoemd.
- zie ook: not.archief Den Haag 26-3-1781 (test. Johannes) 
CANNEMAN, Engeltjen (I475)
 
6 -Het echtpaar verkoopt aan Berrent Aertzens, slachter, een huis en erf in de Hoff Straets (Recht. Archief Kampen 25-8-1584, nr 61)

- Gerrijt Arentsz en Mr Johan Stael voogden over de kinderen van Hilleken Lamberts en wijlen Wolter Jansz. Kanneman, Albertgen, Johan en over Claesken Henrichs, haar zal. dr. kind (RA Kampen 19-5-1602, nr 126) 
KANNEMAN, Wolter Jansz. (I1374)
 
7 -lidmaat Kampen Bovenkwartier 24-6-1752;
-attestatie naar Hattem jan.1800.
-bij testament van 6 januari 1785 hebben Engeltje en Maria elkaar over en weer benoemd tot erfgenamen.
-zie ook: not.archief Den Haag 26-3-1781 (testament Johannes) 
CANNEMAN, Maria (I532)
 
8 0f 1837 Gezin F1553802855
 
9 11 jaar oud gehuwd??? Gezin F1531316881
 
10 1580 verhuisd naar Steinhausen BOLKEN, Johan (I284)
 
11 1878: eindexamen HBS, Middelburg CANNEMAN, Herman Frederik Marinus (I493)
 
12 1935: Examen MO a Paedagogie RU Leiden BOLAND, Digna Adrienne (I269)
 
13 1969: doct. examen Ned. recht Universiteit van Amsterdam CANNEMAN, Mr Isabella Catherina (I553)
 
14 1970: doctoraal examen Nederlands recht, RU Groningen CANNEMAN, Mr Elias Egbert (I547)
 
15 1973: doct.examen Economie GU Amsterdam GEN, Drs Bastiaan Johan (I930)
 
16 33 jaar tijdens huwelijk.
Woonde Papenbrughsteeg (tussen Warmoestraat en huidige Beursplein. Toendertijd een A1 locatie. 
Gezin F1531318303
 
17 a/b Walcheren. EVERTSEN, Cornelis (I842)
 
18 Aan Jan Canneman werd op 27 april 1730 met zijn drie kinderen Jan, oud 3 jaren, Engeltje, oud 2 jaren en Gerrit, oud een half jaar het grootburgerrecht van Kampen verleend. CANNEMAN, Jan (I504)
 
19 aangenomen als lidmaat te Ferwerd 14 nov. 1662 FOECKES, Tjepke (I2924)
 
20 aldus een akte uit 1642 VAN ORANJE, Prins Frederik Hendrik (I1838)
 
21 alias Van der Gouw/Blommist VAN GEESBERGEN VAN BLOMMIST, Sebastiaan Hendricks (I907)
 
22 alis: Keesje den duivel.
let wel: dit is Cornelis Corneliszn., derhalve junior.
zie: Koning-Stadhouder Willem III en de Zeeuwse Admiraal Cornelis Evertsen,Goes 1988. 
EVERTSEN, Cornelis (I843)
 
23 andere opgave geboortedatum: 4 okober 1724. Gezin F1531317016
 
24 andere vermelding 28 mei 1713(Landheer)
huwelijk aan huis 1713 
Gezin F1531317370
 
25 Anthoni Willem Philipse (Middelburg, 10 september 1766 - 's-Gravenhage, 18 februari 1845) is bekend als voormalig president van de Hoge Raad.
even en werk[bewerken] Philipse was een zoon van de Middelburgse meester-glazenmaker Johan Philipse en Martha Fournier. Hij begon zijn loopbaan in 1783 als klerk bij de Raad van Vlaanderen en bleef die functie vervullen tot 1795. In 1786 schreef hij zich in als student in de rechten aan de Universiteit Leiden. Na zijn promotie in 1790 vestigde hij zich als advocaat in Middelburg. In datzelfde jaar werd hij lid van het College voor het Landrecht op Walcheren een functie die hij tot 1792 vervulde en nogmaals in de periode van 1795 tot 1803. In 1795 werd hij schepen en president van de Schepenbank in Middelburg en lid van de Vergadering van Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland. Van 1803 - 1810 was hij procureur-generaal van het Departementaal Gerechtshof van Zeeland. In 1811 ging hij naar Den Haag waar hij advocaat-generaal werd aan het Keizerlijk Gerechtshof te 's-Gravenhage. Op 10 februari 1814 werd hij procureur-generaal aan het Hooggerechtshof. Deze functie vervulde hij tot 1838.[1] Tot 1818 was hij tevens belast met het toezicht van de politie in de Noordelijke Nederlanden. Philipse drong aan op strikte naleving van reglementen en verordeningen door de politie en logementhouders, die vreemdelingen moeten registreren. Vanaf 1830 werden ook de Belgen als vreemdeling gezien. Van 1838 tot zijn dood in 1845 was hij president van de Hoge Raad. Philipse trouwde in Middelburg op 14 januari 1793 met Johanna Henriette van Voorst (Middelburg (1772-1796). Zij kregen twee zoontjes, die maar kort leefden. Hij hertrouwde met Anna Johanna van Lemzeele (1775-1863). Uit dit huwelijk werden een zoon Johan Antoni en zes dochters geboren. Philipse had een oudere broer, Gerardus Jacobus Philipse (1759-1822), die griffier was van de Weeskamer, vrederechter en raadslid. Deze broer werd ook lid van de Provinciale Staten van Zeeland. Diens zoon was Jacobus Hermannus Philipse (1797-1878), hoogleraar rechtsgeleerdheid in Groningen. Philipse overleed in februari 1845 op 78-jarige leeftijd in Den Haag. Hij was commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. ----

PHILIPSE, Anthoni Willem; Personalia: NH; * Middelburg 10-9-1766 - + Den Haag 18-2-1845; zn. van Johan, meester glazenmaker; vendue- wees- en wijkmeester, regent en boekhouder tuchthuis Middelburg, en Martha Fournier; tr. 1. 1793 Johanna Henriëttta van Voorst, 2. 1797 Anna Johanna van Lemzeele; Loopbaan: studie rechten Leiden (promotie 1790); 1783-1795 klerk Raad van Vlaanderen te Middelburg, vanaf 1790 tevens advocaat te Middelburg; 1790- 1792 lid (commissaris) van het college voor het Landrecht op Walcheren; 1791 commies van de gemene middelen van het kleinzegel en opper-collecteur van het trouwgeld; 1795-1803 schepen en president schepenbank Middelburg en lid College van het Landrecht Walcheren, 1803-1810 procureur-generaaal Departementaal Gerechtshof van Zeeland, tevens 1805-1810 advocaat-fiscaal der middelen te lande in Zeeland, 1810-1811 chef tweede divisie ministerie van Financiën, tot 1814 advocaat-generaal, na 1814 procureur-generaal Hooggerechtshof, na 1838 president Hoge Raad; Bronnen: NP 32 (1945) 197 (in NP 68 portret);
zie verder`:Van Koppen, Raadsheer, 121; Van der Aa, VI onder P, 79; Jaarboek MNL 1845; De Blécourt-Meijers, Memorialen Rosa, bijlage B. Homines Novi Zeeland; Zeeuwse Bibliotheek, Hss.verz.; NNBW VIII 1252-1253; NP 1984 227-231; 
PHILIPSE, Mr Anthoni Willem (I1924)
 
26 attestatie naar Hattem jan. 1800 CANNEMAN, Maria (I532)
 
27 attestatie van Kampen naar Amsterdam 31-08-1758 CANNEMAN, Gerrit (I484)
 
28 bastaardzoon van Gijsbert, door keizer Frederik III volledig gelegitimeerd op 15 jan. 1464 VAN RANDWIJCK, Gijsbert (I2035)
 
29 Bekeerde zich tot de Hervorming en moest vluchten. GODIN, Jaques (I2973)
 
30 beleend door Amalia van Solms, gelegen net over de grens in de provincie Antwerpen en in het kanton Arendonk DE KNUYT, Ridder Johan/Jan (I2940)
 
31 beleend met het goed Diepenbroek VAN DIEPENBROEK, Gerhard (I3109)
 
32 beleend met het goed en huis Diepenbroek VAN DIEPENBROEK, Sweder (I3106)
 
33 beleend met het goed en huis Diepenbroek te Bocholt VAN DIEPENBROEK, Hendrik (I3104)
 
34 beleend met Sterkenburg VAN ISENDOORN, Ernst (I1292)
 
35 Betaalde impost gaarder bhgraven: 3 gulden VAN LEEUWEN, Marijtje Jacobsdr. (I1506)
 
36 Betalen trouwgeld te Middelburg als j.m. in de Klundert, schepen en gezwoeren in Tholen. Gezin F1531317030
 
37 bewoner villa Naamwijk te Ammerzoden, dat in 1908 werd gesloopt VAN DER PANT, Mr Philip Christiaan (I1879)
 
38 bezat een buitenplaats te Leiderdorp RAU, Prof.Dr Sebald (I2057)
 
39 bezat het huis De Pellicaen in de Vleeschstraat te Tiel nabij de Markt. VAN STRALEN, Katrijn (I2425)
 
40 bezit 't Hooge Huys ende Heerlijkheid IJzendoorn met personeel en recht van de windmolen tot IJzendoorn en Echteld;
het huys Pollensteiyn tot Dreumel met alle erff ende goet
alle die goederen tot Maesbommel, tusschen Maes en Wael geleeghen. 
PIECK, Herman (I1928)
 
41 Bij akte van eind oktober 1626 te Leiden worden diverse goederen verkocht. Opbrengst: ruim 450 gulden.
De familie was dus niet onbemiddeld.
Vader Jan tekende ook met zwierige hand, evenals zijn zoon Elias.

Lid van de schutterij. Hij verkoopt zijn musket en rapieren. 
DE RADT, Jan (I2014)
 
42 Bij besluit van Keizer Ferdinand III in 1646 is betrokkene benoemd tot baron des H.R.Rijks. (zie R.A. inv. nr. 300, brievenboek 1828, nr. 100/25) HUYSSEN VAN CATTENDIJKE, Mr Johannes II (I1267)
 
43 bij Landheer: overl. 28 april 1766; dat lijkt juist.
(zie ook boedelscheiding notaris Johan Hendrick van Overstraten te Bergen op Zoom: 28 april 1766.)
testament dd 14 april 1766 in typoscript van Mr. Dr. W.Dijckmeester aanwezig. 
FENWICK, J(e)anetta (I868)
 
44 bouwde ± 1240 slot Dillenburg VAN NASSAU, graaf Hendrik II de Rijke (I3764)
 
45 burger van Ieper op 5 jan. 1448 JACQUES, Jacob (I113)
 
46 candidaat-notaris DE BRUYN OUBOTER, Mr Johannes Cornelis (I400)
 
47 candidaatsexamen Theologie RU Leiden CANNEMAN, theol.cand Catherina Adrienne (I453)
 
48 DATA
TEXT Heer van Triangel en Voshol.
Staat nr 87 in lijst Rijksten in de Gouden Eeuw. Studeerde rechten en promoveerde op 24-jarige leeftijd aan de Universiteit van Leuven. Werd in 1603 benoemd tot raadsheer, later president in Raad en Leenhof van Brabant, gevestigd te Den Haag.
PAGE 21
QUAY 3
stamvader van de tak Van Aerssen van Triangel, later Van Aerssen Beijeren van Voshol. 
VAN AERSSEN, Jacques/Jacob (I40)
 
49 DATA
TEXT Vermogen van bijna een miljoen gulden.
PAGE 22
QUAY 2
Plaats 20 lijst rijkste Nederlanders in de Gouden Eeuw. 
VAN DER VE(EC)KEN, Johan (I2576)
 
50 De geboortedatum hebben wij vastgesteld op: 3 of 4 oktober 1724 aan de hand van een overlijdensadvertentie (zie Rau, C.B.G.) RAU, Prof.Dr Sebald (I2057)
 

      1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»